ID #1023

Levering af filer til mix - Guide

Før filer leveres til mix er det en god ide at...

 • sørge for at der er renset op på alle spor.

  • Fjern alt der ikke skal være hørbart i mixet. Dette inkluderer at lave Silence der hvor eksempelvis guitaristen ikke spiller men hvor der er optaget alligevel. Ønskes noget af dette "miljø" bevaret så lad det endelig ligge, men det er i så fald en god ide at gøre opmærksom på at det er "miljø" og ikke støj der skal gates/redigeres væk.

 • sørge for at der er "pitchet på plads", fjernet pops og clicks, og i det hele taget editeret hvad der skal editeres.

  • Priser på mix omfatter kun selve mixet. Jeg vil meget gerne redigere, rette til og endda klippe f.eks. vokaler sammen af flere optagelser (dét der nogle steder kaldes at "compe") men er det omfattende så bliver det på timepris ud over den aftalte pris for mix. Har du ønsker om de ting så spørg endelig.

 •  have lavet sound replacement/supplement dér hvor det ønskes.

  • Jeg betragter det som en del af mixet at supplere med samples hvis det er nødvendigt, men har du ønsker om specifikke samples fordi du selv søger en særlig sound mener jeg det hører under produktionsdelen. Hvor jeg ved præcis hvad jeg går efter så er der under mix normalt i mit prisoverslag ikke afsat tid til at kunder skal bladre mine samplebiblioteker igennem for måske at finde egnede samples. Hvis det sidste er hensigten kan det naturligvis indregnes i tilbuddet og der skal påregnes at blive afsat en del tid.

 • bounce alle soft- og samplerinstrumenter til audiospor.

  • Og hér er det meget vigtigt at ALLE plugins som ikke SKAL være medtaget i disse bounces bliver disablet! Er de først bouncet med kan de IKKE tages af igen. Ofte bounces der via denne funktion på de outputs sporet er routet til. Tjek plugins BÅDE på sporet selv OG de outputs sporet er routet til.

  • Eksempler på plugins som du sandsynligvis GERNE vil have medtaget kan være Ampsimulatorer, specielle lydeffekter som du lige synes rammer præcis det du ønsker.

  • Eksempler på plugins du ikke bør medtage er eq's, kompressorer, rumklangseffekter med mindre de falder ind under kategorien herover. Det vil under alle omstændigheder være ønskeligt at have fuld kontrol over disse under mix og med mindre der er tale om egentlige effekter som er en del af udtrykket er det optimalt at den dynamiske kontrol (compressors, gates m.m.), eq, rumlig fornemmelse (reverb m.m.), i mange tilfælde også modulationseffekter (chorus, phaser, flanger m.m.) samt autotune kan kontrolleres 100% i mixsituationen.

 • sørge for at monolyde bounces i mono (oftest, men ikke altid, stortromme, lilletromme, bas, leadvokal osv.) og stereolyde bounces i stereo sådan at de ender som monofiler og stereofiler i stedet for at alt er bouncet som stereofiler.

  • Det kan være en "tidspiser" at skulle lytte alle spor igennem for at tjekke om det nu vitterlig er mono eller stereo lyde. Det gør en stor forskel her i Tune Town hvor jeg benytter hardware compressors og eq's om jeg skal processere i mono eller stereo.

 • lade al MIDI være tilgængelig selvom disse spor er bouncet til audiospor.

  • Medtag de oprindelige sessionfiler, eller hvis der blev brugt et mere "eksotisk" program under produktionen så eksportér det som MIDI-filer. Så er der altid muligheden for at vende tilbage til "kilden" og korrigere hvis det skulle blive nødvendigt.

 • notere tempo for hvert nummer. Og meget gerne hvis der er takt-/tempoændringer undervejs.

  • Det er ikke supervigtigt men bare rart at vide hvis der skulle blive for det f.eks. i forbindelse med versioneringer af pop/dance numre som skal klippes i forskellige kortere og længere versioner.

Afhængig af hvilken platform der benyttedes under produktionen forbereder du materialet således:


Du kan enten...

 • levere produktionen som den er hvis du/I bruger samme programmer som bruges i Tune Town. Se gearlisten på tunetown.dk for en opdateret oversigt over programparken og bemærk versionsnumre for fuld kompatibilitet. I dette tilfælde skal alle relevante filer gemmes i en mappe tilhørende det enkelte nummer og leveres som nævnt tidligere på denne side.

  HUSK!

  • at navngive sporene i sessionfilerne sådan at det er umiddelbart forståeligt hvad der ligger på de respektive spor.

  • at fjerne al automation som ikke SKAL bruges. Nogle laver f.eks. fade-outs til slut i nummeret separat på alle spor og dette bør fjernes før levering af sessions.

  • at kun filer, kanaler og spor som skal bruges aktivt i mixet bør ligge i arrangementet. Alternative filer kan enten ligge i "audio poolen" eller på tydeligt afmærkede spor i arrangementet. Spor som er mutede kan være automatiserede så de lige skal åbne et enkelt sted i arrangementet og vil blive behandlet som sådan. Derfor er det spild af ofte værdifuld tid at skulle enten lytte et spor igennem i hele dets længde for så at opdage at sporet skulle ha' været fjernet fordi det er inaktivt.

  • at vi måske ikke har de samme plugins som du har benyttet. Har du lavet lige præcis den effekt der passer perfekt til et eller andet, så processér sporet destruktivt så netop den effekt kan bruges under mix selvom vi ikke har samme plugins. Og gem originalfilen i audio poolen så vi KAN komme tilbage til udgangspunktet om nødvendigt. (Husk dét der står i kursiv oppe i starten af denne side! I dette tilfælde vil disse plugins så falde ind under kategorien af plugins du ønsker skal bruges på netop dén måde som du har indstillet dem til. "Destruktiv processering" af sporet kan være et simpelt bounce.)

...eller...

 • lave det man kalder "lange filer" hvor du konsoliderer/klistrer filerne sammen sådan at de alle starter samme sted (F.eks. takt 1:0:0:0). Så kan de problemfrit importeres i et hvilket som helst relevant program.

  HUSK!

  • at navngive filerne behørigt så det er umiddelbart forståeligt hvad den pågældende fil indeholder (BD.wav, SN.wav, Bas_line.wav, Bas_close_mic.wav, osv...)

 

Såkaldt stem-mixing, hvor der leveres filer som bouncede grupper af spor (trommer for sig på ét stereospor, guitarer for sig på ét stereospor osv.), er bestemt også en mulighed for dem der ønsker dét. Principielt gælder de samme forhold som for bouncing generelt, men man skal gøre sig klart hvor detaljeret man ønsker sig at jeg skal kunne kontrollere mixet. Dvs. at man skal overveje om jeg skal kunne dosere mængden af effekt på de forskellige grupper, dvs. at effekterne skal bounces for sig til separate filer, eller om man blot ønsker en mere overordnet balancering og tilretning af disse stems.


Ved stem-mixing anbefaler jeg at level på de forskellige stems er aftemt sådan at når jeg importerer filerne og lader mine faders stå i Unity Gain, altså 0 dB, så er det dit mix jeg hører. Så ved jeg hvor du vil hen og udgangspunktet bliver således dit eget mix.

Brugbare filtyper er *.wav, *.aiff og *.sdII (også kaldet *.sd2). 44,1/48 KHz og 16/24 bit. Hvor sampleraten SKAL være den samme for alle filer i samme mix må bitdybden blandt filerne gerne være blandet. Spørg vedr. andre formater.

Jeg kan ikke anbefale at bounce til 16 bit filer som sådan, omend resultatet jo vil blive ganske fornuftigt hvis man gør det ordentligt. Sagen er at det kræver omhyggelig nivellering af de enkelte filer for at bevare en god audiokvalitet og alle filerne vil blive tilført dithering, en nødvendig tilføjelse af en smule "psykoakustisk støj" for at forhindre mislyd som kan opstå ved udklingning af lyd i 16 bit. Jeg anbefaler at bounce i 24 bit opløsning. Er du i tvivl om noget så ring eller skriv. Det er før sket at jeg har fået leveret enkelte filer til et mix i mp3 formatet og det lykkedes fint at få det til at lyde som det skulle så fat mod selvom tingene måske ikke ser optimale ud.

Når filerne så endelig er klar til levering kan du enten...

 • levere materialet på en ekstern og transportabel harddisk

 • levere materialet på cd'er eller dvd'er, eller...

 • pakke og uploade filer til en server der kan downloades fra i Tune Town.

  Jeg stiller gerne serverplads til rådighed men du kan også bruge Dropbox, yousendit.com eller andre lignende services.

Har du yderligere spørgsmål så ring eller skriv til mig.

Tags: -

Related entries:

You cannot comment on this entry